Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.20.2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór - III edycja"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.21.2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
Załączniki:
RG.0007.21.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.22.2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019-2026
Załączniki:
RG.0007.22.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.23.2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie wieloletniego gminnego „Programu osłonowego posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
RG.0007.23.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.24.2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
RG.0007.24.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.25.2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
RG.0007.25.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.27.2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy - ul.Piękna
Załączniki:
RG.0007.27.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.26.2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr RG.007.291.2018 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.26.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 2
Numer: RG.0007.9.2018, Z dnia: 28.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasajacych z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Załączniki:
RG.0007.9.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.10.2018, Z dnia: 28.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
Załączniki:
RG.0007.10.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.11.2018, Z dnia: 28.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019 - 2026
Załączniki:
RG.0007.11.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.12.2018, Z dnia: 28.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
RG.0007.12.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.13.2018, Z dnia: 28.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
Załączniki:
RG.0007.13.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.14.2018, Z dnia: 28.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
Załączniki:
RG.0007.14.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.15.2018, Z dnia: 28.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany składu komisji stałej - Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa
Załączniki:
RG.0007.15.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1
 1 2 
Początek strony