Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.210.2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do opracowania nowej edycji "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór"
Załączniki:
RG.0007.210.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 03.08.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.80.2015, Z dnia: 03.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
Załączniki:
RG.0007.80.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 31.12.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.233.2017, Z dnia: 30.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2017-2026
Załączniki:
RG.0007.233.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.12.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.296.2018, Z dnia: 30.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Gminy Kobiór uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce oraz sportowe
Załączniki:
RG.0007.296.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.09.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.09.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.65.2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyboru ławnika sądowego
Załączniki:
RG.0007.65.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.11.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 13.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.25.2015, Z dnia: 12.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Załączniki:
RG.0007.25.2015.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 20.03.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.03.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.62.2015, Z dnia: 24.09.2015, Zmieniana:  
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Załączniki:
RG.0007.62.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.10.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.10.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.52.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego (pomieszczenia piwnicznego) przy ulicy Centralnej 57, w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.52.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.154.2016, Z dnia: 24.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.67.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
RG.0007.154.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.39.2015, Z dnia: 30.04.2015, Zmieniana:  
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę gminną ul. Zdzisława Ołtuszewskiego
Załączniki:
RG.0007.39.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.05.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.05.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.251.2018, Z dnia: 15.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2018-2026
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.03.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.03.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.100.2016, Z dnia: 25.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.100.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.03.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.2.2014, Z dnia: 08.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.2.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 1
Numer: RG.0007.195.2017, Z dnia: 12.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
RG.0007.195.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.242.2017, Z dnia: 30.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.242.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.12.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 20  prawy
Początek strony