Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.46.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2014 rok
Załączniki:
RG.0007.46.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.47.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok
Załączniki:
RG.0007.47.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.48.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały Nr RG.0007.11.2014 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2015-2027
Załączniki:
RG.0007.48.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.49.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/5/172/06 Rady Gminy Kobiór z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie usług opiekuńczych i kosztów sprawienia pogrzebu
Załączniki:
RG.0007.49.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.50.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego oznaczonego nr „9” przy ulicy Centralnej 57, w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.50.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.51.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego oznaczonego nr „8” przy ulicy Centralnej 57, w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.51.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.52.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego (pomieszczenia piwnicznego) przy ulicy Centralnej 57, w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.52.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.53.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego nr „15” przy ulicy Centralnej 57, w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.53.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.54.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy
Załączniki:
RG.0007.54.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.55.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działek na mienie gminne
Załączniki:
RG.0007.55.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.56.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie zasad wydzierżawienia gruntów komunalnych położonych w Kobiórze przy ulicy Tuwima - teren stanowiący cz. działki nr 1468/37 k.m.1, oraz teren położony przy ulicy Centralnej 59, stanowiący cz. działki 1433/39 k.m.1, przeznaczonych pod ustawienie przenośnych garaży, na czas oznaczony dłuższy niż 5 lat.
Załączniki:
RG.0007.56.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.57.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego Nr „14” przy ulicy Centralnej 57, w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.57.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.57.2015, Z dnia: 24.09.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok
Załączniki:
RG.0007.57.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.10.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.10.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.58.2015, Z dnia: 24.09.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.11.2014 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2015-2027
Załączniki:
RG.0007.58.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.10.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.10.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.59.2015, Z dnia: 24.09.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr RG.0007.25.2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Załączniki:
RG.0007.59.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.10.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.10.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 21  prawy
Początek strony