Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.155.2016, Z dnia: 24.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok
Załączniki:
RG.0007.155.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.37.2015, Z dnia: 30.04.2015, Zmieniana:  
w sprawie Programu ochrony środowiska dla Gminy Kobiór na lata 2015 – 2018 z uwzględnieniem perspektywy lat 2019 – 2022
Załączniki:
RG.0007.37.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.05.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.05.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.113.2016, Z dnia: 07.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
RG.0007.113.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.04.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.109.2016, Z dnia: 25.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach (Zespół Zamiejscowy w Bielsku Białej)
Załączniki:
RG.0007.109.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.03.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.68.2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania materiałów azbestowych z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Kobiór.
Załączniki:
RG.0007.68.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.11.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 13.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.103.2016, Z dnia: 25.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia w 2016r. pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
Załączniki:
RG.0007.103.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.03.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.107.2016, Z dnia: 25.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.107.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.03.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.188.2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020
Załączniki:
RG.0007.188.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 06.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.04.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.60.2015, Z dnia: 24.09.2015, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.60.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.10.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.10.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.274.2018, Z dnia: 17.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
Załączniki:
RG.0007.274.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.05.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.234.2017, Z dnia: 30.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Załączniki:
RG.0007.234.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.12.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.192.2017, Z dnia: 12.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobiór dotyczących wejścia Gminy Kobiór w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim
Załączniki:
RG.0007.192.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.259.2018, Z dnia: 08.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK1 - etap I
Załączniki:
RG.0007.259.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.03.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.118.2016, Z dnia: 07.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Załączniki:
RG.0007.118.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.04.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.84.2015, Z dnia: 03.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie powierzenia Miastu Tychy do realizacji zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Załączniki:
RG.0007.84.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 31.12.2015 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 20  prawy
Początek strony