Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: RG.0007.1.2014, Z dnia: 28.11.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.1.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 3
Numer: RG.0007.2.2014, Z dnia: 08.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.2.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 1
Numer: RG.0007.3.2014, Z dnia: 08.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
Załączniki:
RG.0007.3.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 1
Numer: RG.0007.4.2014, Z dnia: 08.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa
Załączniki:
RG.0007.4.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 1
Numer: RG.0007.5.2014, Z dnia: 08.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Budżetu i Finansów
Załączniki:
RG.0007.5.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 1
Numer: RG.0007.6.2014, Z dnia: 23.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
Załączniki:
RG.0007.6.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 1
Numer: RG.0007.7.2014, Z dnia: 08.12.2014, Zmieniana: XXXV/254/14
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/254/14 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok oraz zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok
Załączniki:
RG.0007.7.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 1
Numer: RG.0007.8.2014, Z dnia: 08.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie odprawy emerytalnej Wójta Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.8.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 1
Numer: RG.0007.9.2014, Z dnia: 23.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.9.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 1
Numer: RG.0007.10.2014, Z dnia: 30.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok
Załączniki:
RG.0007.10.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.01.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.01.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.11.2014, Z dnia: 30.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2015-2027
Załączniki:
RG.0007.11.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.01.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.01.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.12.2014, Z dnia: 30.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia w 2015r. pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
Załączniki:
RG.0007.12.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.01.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.01.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.13.2014, Z dnia: 30.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
Załączniki:
RG.0007.13.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.01.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.01.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.14.2014, Z dnia: 30.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu komunalizacji mienia
Załączniki:
RG.0007.14.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.01.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.01.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.15.2015, Z dnia: 05.02.2015, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
Załączniki:
RG.0007.15.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.02.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 18.02.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 21  prawy
Początek strony