Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.18.2015, Z dnia: 05.02.2015, Zmieniana: XXXI/227/14
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/228/14 Rady Gminy Kobiór z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.18.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.02.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 18.02.2015 , wersja 2
Numer: RG.0007.19.2015, Z dnia: 05.02.2015, Zmieniana:  
w sprawie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców na terenie Gminy Kobiór w okresie 12.03.2015r. - 11.03.2016r.
Załączniki:
RG.0007.19.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.02.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 18.02.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.20.2015, Z dnia: 05.02.2015, Zmieniana:  
w sprawie taryfy za odprowadzanie ścieków do sieci zarządzanej przez Kobiórski Zakład Komunalny na terenie Gminy Kobiór na okres 1.03.2015r. - 29.02.2016r.
Załączniki:
RG.0007.20.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.02.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 18.02.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.21.2015, Z dnia: 05.02.2015, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2015-2027
Załączniki:
RG.0007.21.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.02.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 18.02.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.10.2014, Z dnia: 30.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok
Załączniki:
RG.0007.10.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.01.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.01.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.11.2014, Z dnia: 30.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2015-2027
Załączniki:
RG.0007.11.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.01.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.01.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.12.2014, Z dnia: 30.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia w 2015r. pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
Załączniki:
RG.0007.12.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.01.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.01.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.13.2014, Z dnia: 30.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
Załączniki:
RG.0007.13.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.01.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.01.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.14.2014, Z dnia: 30.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu komunalizacji mienia
Załączniki:
RG.0007.14.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.01.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.01.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.6.2014, Z dnia: 23.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
Załączniki:
RG.0007.6.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 1
Numer: RG.0007.9.2014, Z dnia: 23.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.9.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 1
Numer: RG.0007.2.2014, Z dnia: 08.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.2.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 1
Numer: RG.0007.3.2014, Z dnia: 08.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
Załączniki:
RG.0007.3.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 1
Numer: RG.0007.4.2014, Z dnia: 08.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa
Załączniki:
RG.0007.4.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 1
Numer: RG.0007.5.2014, Z dnia: 08.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Budżetu i Finansów
Załączniki:
RG.0007.5.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 1
 lewy  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Początek strony