Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej


Uchwała Nr 4200/II/109/2017 RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobiór

 

Uchwała Nr 4200/II/122/2017 RIO w sprawie możliwości spłaty przez Gminę Kobiór pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 376.000,00

 

Uchwała nr 4200/II/70/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

 

Uchwała nr 4200/II/51/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kobiór długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 112.000 zł.

 

Uchwała nr 4200/II/21/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kobió na 2017 rok

 

Uchwała nr 4200/II/20/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiór, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

Uchwała Nr 4200/II/147/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku II składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowwej Gminy Kobiór na 2017 roka

 

Uchwała Nr 4200/II/146/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku II składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobiór

 

Uchwała Nr 4200/II/145/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku II składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok

 

Uchwała nr 4200/I/177/2016 z dnia 29 września 2016 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katwicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kobiór pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 112000,00 zł

 

Uchwała nr 4200/II/101/2016 z dnia 7 września 2016 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katwicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kobiór informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku

 

Uchwała nr 4200/II/57/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katwicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór sprawozdaniu w wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

 

Uchwała nr 4200/II/29/2016 z dnia 2 lutego 2016 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katwicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiór, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

 

Uchwała nr 4200/II/231/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katwicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 

Uchwała nr 4200/II/230/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katwicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok

 

Uchwała nr 4200/II/83/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór sprawozdania z wykonania budżeu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

 

Uchwała nr 4200/II/55/2015 z dnia 31 marca 2015 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kobiór pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 905,028 zł

 

Uchwała nr 4200/II/31/2015 z dnia 4 lutego 2015 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kobiór na 2015 rok

 

Uchwała nr 4200/II/30/2015 z dnia 4 lutego 2015 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiórk, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

Uchwała Nr 4100/II/249/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kobiór pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 513.183zł

 

Uchwała Nr 4100/II/138/2014 z dnia 3 września 2014 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłużonej przez Wójta Gminy Kobiór informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku.

 

Uchwała Nr 4100/II/83/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłużonym przez Wójta Gminy Kobiór sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

 

Uchwała Nr 4100/II/18/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiór wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

ee

dggdsgdfd

dsgsfdgsdfgsdf

Uchwała Nr 4100/II/248/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 

Uchwała Nr 4100/II/247/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok z uzasadnieniem

 

Uchwała Nr 4100/II/47/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiór wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

Uchwała Nr 4100/II/214/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021

 

Uchwała Nr 4100/II/213/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem

Informacja wytworzona przez Gabriela Zając dnia 27.07.2017
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 27.07.2017. Odsłon 1382, Wersja 15drukuj
Wersja : lewy  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  z 29  prawy
Początek strony