Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego "Starodroże" w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2019 Utworzono: 22.08.2019
Ogłoszenie o zamówieniu
Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Centralnej 16 w Kobiórze w celu utworzenia placówki typu Klub "Senior+"
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2019 Utworzono: 26.08.2019
Ogłoszenie o zamówieniu
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2019 Utworzono: 22.08.2019
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze - etap III
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2019 Utworzono: 14.08.2019
Ogłoszenie o zamówieniu
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2019 Utworzono: 18.07.2019
Ogłoszenie o zamówieniu
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 29.08.2019 Utworzono: 30.07.2019
Ogłoszenie o zamówieniu
Zakup nowego specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania OSP w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2019 Utworzono: 09.07.2019

archiwum... Początek strony