Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu
Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2018 Utworzono: 30.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
Budowa metropolitalnego węzła przesiadkowego przy skrzyżowaniu ul. Kobiórskiej z ul. Centralną - część obejmująca fragment ciągu pieszo - rowerowego do ul. Plichtowickiej (I-wszy etap trasy rowerowej Kobiór - Tychy)
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2018 Utworzono: 21.09.2018

archiwum... Początek strony