Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano przetarg :Zaproszenie do składania ofert z dn. 22-01-2018 Przetargi 22.01.2018 15:00 Grzegorz Strączek
2 Dodano pozycję menu: aaa Menu 22.01.2018 13:56 Grzegorz Strączek
3 Dodano pozycję menu: Przet Menu 22.01.2018 13:36 bip redaktor
4 Dodano pozycję menu: aa Menu 22.01.2018 13:21 Grzegorz Strączek
5 Dodano pozycję menu: Zamówienia do 30 000 euro Menu 22.01.2018 13:20 Grzegorz Strączek
6 Zmieniono wiadomość: na 2018 rok Wiadomości 18.01.2018 11:55 Grzegorz Strączek
7 Dodano ogłoszenie: Anna Konieczna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej z dn. 16-01-2018 Ogłoszenia 16.01.2018 10:38 Grzegorz Strączek
8 Zmieniono ogłoszenie: Beata Witańska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy z dn. 16-01-2018 Ogłoszenia 16.01.2018 10:36 Grzegorz Strączek
9 Zmieniono ogłoszenie: Jadwiga Kumor - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej z dn. 16-01-2018 Ogłoszenia 16.01.2018 10:35 Grzegorz Strączek
10 Zmieniono ogłoszenie: Jerzy Orlikowski - Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II z dn. 16-01-2018 Ogłoszenia 16.01.2018 10:32 Grzegorz Strączek
11 Zmieniono ogłoszenie: Bronisław Gembalczyk - Sekretarz Gminy z dn. 16-01-2018 Ogłoszenia 16.01.2018 10:25 Grzegorz Strączek
12 Zmieniono przetarg :Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 12-01-2018 Przetargi 12.01.2018 13:13 Grzegorz Strączek
13 Zmieniono ogłoszenie: Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 - 2026 z dn. 09-01-2018 Ogłoszenia 09.01.2018 9:03 Grzegorz Strączek
14 Zmieniono ogłoszenie: Budżet 2018 z dn. 09-01-2018 Ogłoszenia 09.01.2018 8:59 Grzegorz Strączek
15 Dodano protokół : Protokoły z Sesji Rady Gminy nr. Protokoły 09.01.2018 8:55 Grzegorz Strączek

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 189  prawy

Do druku Początek strony