Ewidencja ludności, dowody osobiste

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Druk wniosku o wydanie dowodu osobistego
Druk wniosku o wydanie dowodu osobistego
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015
Druk zgłoszenia pobytu stałego
Druk zgłoszenia pobytu stałego
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015
Druk zgłoszenia pobytu czasowego
Druk zgłoszenia pobytu czasowego
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015
Druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015
Druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015
Druk zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Druk zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015
Druk wniosku o nadanie numeru PESEL
Wniosek o nadanie numeru PESEL
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015
Druk zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015

archiwum... Początek strony