Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.92.2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w piwnicy budynku przy ulicy Centralnej 57, w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.92.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 29.01.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.02.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.88.2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2016 - 2026
Załączniki:
RG.0007.88.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 29.01.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.02.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.89.2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok
Załączniki:
RG.0007.89.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 29.01.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.02.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.91.2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie współdziałania z Powiatem Pszczyńskim na podstawie porozumienia
Załączniki:
RG.0007.91.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 29.01.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.02.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.90.2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
Załączniki:
RG.0007.90.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 29.01.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.02.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.86.2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok
Załączniki:
RG.0007.86.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 29.01.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.02.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.87.2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2015-2027
Załączniki:
RG.0007.87.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 29.01.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.02.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.78.2015, Z dnia: 03.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok
Załączniki:
RG.0007.78.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 31.12.2015 , wersja 2
Numer: RG.0007.80.2015, Z dnia: 03.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
Załączniki:
RG.0007.80.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 31.12.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.84.2015, Z dnia: 03.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie powierzenia Miastu Tychy do realizacji zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Załączniki:
RG.0007.84.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 31.12.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.82.2015, Z dnia: 03.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działek na mienie gminne
Załączniki:
RG.0007.82.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 31.12.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.85.2015, Z dnia: 03.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr RG.0007.71.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kobiór, a Województwem Śląskim
Załączniki:
RG.0007.85.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 31.12.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.83.2015, Z dnia: 03.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie zniesienia ochrony przyrody ustanowionej w formie pomnika przyrody
Załączniki:
RG.0007.83.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 31.12.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.81.2015, Z dnia: 03.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie aktualizacji i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kobiór na lata 2015-2023
Załączniki:
RG.0007.81.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 31.12.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.79.2015, Z dnia: 03.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Załączniki:
RG.0007.79.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 31.12.2015 , wersja 2
 lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony