Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.140.2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego
Załączniki:
RG.0007.140.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 01.09.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.133.2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2015r.
Załączniki:
RG.0007.133.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 01.09.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.137.2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2016-2026
Załączniki:
RG.0007.137.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 01.09.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.136.2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
RG.0007.136.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 01.09.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.135.2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok
Załączniki:
RG.0007.135.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 01.09.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.131.2016, Z dnia: 02.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Załączniki:
RG.0007.131.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.06.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.130.2016, Z dnia: 02.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodębna terenie Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.130.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.06.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.132.2016, Z dnia: 02.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy
Załączniki:
RG.0007.132.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.06.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.127.2016, Z dnia: 02.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok
Załączniki:
RG.0007.127.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.06.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.128.2016, Z dnia: 02.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2016-2026
Załączniki:
RG.0007.128.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.06.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.129.2016, Z dnia: 02.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Kobiór na lata 2015 - 2019 przedłożonego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
Załączniki:
RG.0007.129.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.06.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.124.2016, Z dnia: 27.05.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Załączniki:
RG.0007.124.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.06.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.125.2016, Z dnia: 27.05.2016, Zmieniana:  
w sprawie ustanowienia Nagrody Specjalnej z okazji Jubileuszu 25-lecia Samorządności Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.125.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.06.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.126.2016, Z dnia: 27.05.2016, Zmieniana:  
w sprawie nadania tytułu Honorowego Wójta Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.126.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.06.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.121.2016, Z dnia: 07.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia intencji o połączeniu Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Domu Kultury w Kobiórze w jedną instytucję kultury
Załączniki:
RG.0007.121.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.04.2016 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 18  prawy
Początek strony