Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.191.2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce
Załączniki:
RG.0007.191.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 06.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.04.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.176.2017, Z dnia: 02.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok
Załączniki:
RG.0007.176.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 15.02.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.02.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.177.2017, Z dnia: 02.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
RG.0007.177.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 15.02.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.02.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.178.2017, Z dnia: 02.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2017-2026
Załączniki:
RG.0007.178.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 15.02.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.02.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.179.2017, Z dnia: 02.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej zarządzanej przez Kobiórski Zakład Komunalny na terenie Gminy Kobiór na okres 1.03.2017r. - 28.02.2018r.
Załączniki:
RG.0007.179.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 15.02.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.02.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.180.2017, Z dnia: 02.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017r.
Załączniki:
RG.0007.180.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 15.02.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.02.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.181.2017, Z dnia: 02.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
Załączniki:
RG.0007.181.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 15.02.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.02.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.182.2017, Z dnia: 02.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Załączniki:
RG.0007.182.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 15.02.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.02.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.172.2016, Z dnia: 10.01.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji działek Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.172.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 09.01.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.166.2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok
Załączniki:
RG.0007.166.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 09.01.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.167.2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
Załączniki:
RG.0007.167.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 09.01.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.168.2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok
Załączniki:
RG.0007.168.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 09.01.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.169.2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2017-2026
Załączniki:
RG.0007.169.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 09.01.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.170.2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
RG.0007.170.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 09.01.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.171.2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej
Załączniki:
RG.0007.171.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 09.01.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.01.2017 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 21  prawy
Początek strony