Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.205.2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2016 rok
Załączniki:
RG.0007.205.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 03.08.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.206.2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok
Załączniki:
RG.0007.206.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 03.08.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.207.2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2017-2026
Załączniki:
RG.0007.207.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 03.08.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.208.2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.177.2017 Rady Gminy Kobiór z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
RG.0007.208.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 03.08.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.209.2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
RG.0007.209.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 03.08.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.210.2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do opracowania nowej edycji "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór"
Załączniki:
RG.0007.210.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 03.08.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.211.2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Załączniki:
RG.0007.211.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 03.08.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.212.2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w zmiany uchwały Nr RG.0007.100.2016 Rady Gminy Kobiór z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.212.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 03.08.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.213.2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany nazwy ul. Władysława Hibnera na ul. Kwiatową
Załączniki:
RG.0007.213.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 03.08.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.214.2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy
Załączniki:
RG.0007.214.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 03.08.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.197.2017, Z dnia: 15.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok
Załączniki:
RG.0007.197.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.06.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.198.2017, Z dnia: 15.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2017-2026
Załączniki:
RG.0007.198.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.06.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.199.2017, Z dnia: 15.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.199.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.06.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.200.2017, Z dnia: 15.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
RG.0007.200.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.06.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.201.2017, Z dnia: 15.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
RG.0007.201.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.06.2017 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 21  prawy
Początek strony