Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.167.2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
Załączniki:
RG.0007.167.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 09.01.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.168.2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok
Załączniki:
RG.0007.168.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 09.01.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.169.2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2017-2026
Załączniki:
RG.0007.169.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 09.01.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.170.2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
RG.0007.170.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 09.01.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.171.2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej
Załączniki:
RG.0007.171.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 09.01.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.173.2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.173.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 09.01.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.174.2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Kobiór dodatku specjalnego na miesiące grudzień 2016r. i styczeń 2017r
Załączniki:
RG.0007.174.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 09.01.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.153.2016, Z dnia: 24.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
Załączniki:
RG.0007.153.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.154.2016, Z dnia: 24.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.67.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
RG.0007.154.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.155.2016, Z dnia: 24.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok
Załączniki:
RG.0007.155.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.156.2016, Z dnia: 24.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2016-2026
Załączniki:
RG.0007.156.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.157.2016, Z dnia: 24.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek pod ul. Wodną w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.157.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.158.2016, Z dnia: 24.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
Załączniki:
RG.0007.158.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.159.2016, Z dnia: 24.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego oznaczonego nr „13” położonego w budynku przy ulicy Centralnej 57, w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.159.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.160.2016, Z dnia: 24.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Kobiór na lata 2015 - 2019 przedłożonego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
Załączniki:
RG.0007.160.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 17  prawy
Początek strony