Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.226.2017, Z dnia: 26.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie: wydzielonego rachunku dochodów samorządowej oświatowej jednostki budżetowej prowadzonej przez Gminę Kobiór
Załączniki:
RG.0007.226.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.11.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.11.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.227.2017, Z dnia: 26.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Kobiór dla gminnego zakładu budżetowego- Kobiórskiego Zakładu Komunalnego - środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług
Załączniki:
RG.0007.227.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.11.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.11.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.228.2017, Z dnia: 26.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
RG.0007.228.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.11.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.11.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.229.2017, Z dnia: 26.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.229.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.11.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.11.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.230.2017, Z dnia: 26.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zamiany nieruchomości
Załączniki:
RG.0007.230.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.11.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.11.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.231.2017, Z dnia: 26.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie poparcia wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przygotowanie kompleksowej koncepcji rozwiązania problemów komunikacyjnych w Powiecie Pszczyńskim na odcinku Kobiór - Pszczyna - Goczałkowice-Zdrój poprzez zastosowanie bezkolizyjnych skrzyżowań oraz wykreślenie z systemu viaTOLL drogi krajowej nr 81
Załączniki:
RG.0007.231.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.11.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.11.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.215.2017, Z dnia: 31.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok
Załączniki:
RG.0007.215.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.09.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.216.2017, Z dnia: 31.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2017-2026
Załączniki:
RG.0007.216.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.09.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.217.2017, Z dnia: 31.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
Załączniki:
RG.0007.217.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.09.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.218.2017, Z dnia: 31.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
Załączniki:
RG.0007.218.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.09.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.219.2017, Z dnia: 31.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości dotychczasowym użytkownikom wieczystym
Załączniki:
RG.0007.219.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.09.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.220.2017, Z dnia: 31.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie dofinansowania w ramach programu „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór”
Załączniki:
RG.0007.220.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.09.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.221.2017, Z dnia: 31.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych, przy sprzedaży nieruchomości mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kobiór przy ulicy Centralnej
Załączniki:
RG.0007.221.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.09.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.222.2017, Z dnia: 31.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
Załączniki:
RG.0007.222.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.09.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.204.2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2016r.
Załączniki:
RG.0007.204.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 03.08.2017 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 21  prawy
Początek strony